º1946, Eeklo (B)
M: +32 495 57 09 02
E:
W: antoonvandenbraembus…
Bosschaert de Bouwellei 36
2100 Deurne, België

Antoon Van den Braembussche

Prof. dr. Antoon Van den Braembussche studeerde Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit te Brussel. Hij doceerde jarenlang aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. In het academiejaar 1997-1998 was hij hoofd van het departement theorie aan de Jan van Eyck Academie te Maastricht. Momenteel is hij deeltijds professor kunstkritiek aan de VUB en gastdocent aan respectievelijk het Hoger Instituut voor Hogere Kunsten (HISK), Filosofie Oost- West (Utrecht) en Centre Erasme. In het verleden was Van den Braembussche tevens gastdocent aan respectievelijk de Universiteiten van Bielefeld, Calcutta, Javdapour, Helsinki, Turku, de Universiteit van Amsterdam en de Academia Vitae in Deventer. Zijn meest bekende boek is: 'Denken over Kunst. Een inleiding in de kunstfilosofie Bussum', Couthinho, 2007 - vierde druk. In 2008 verschijnen bij Springer Verlag: 'Thinking Art: An Introduction en Intercultural Aesthetics: A Worldview Perspective'. Als dichter publiceerde hij onlangs zijn vijfde dichtbundel Kant-tekeningen Uitgeverij Peeters, Leuven 2007.