º1962, Schladming (AT)
E:
Lange Leemstraat 387
2018 Antwerpen, België

Ulrike Lindmayr

Ulrike Lindmayr (°1962) werkte in Wenen als redacteur voor internationale kunsttijdschriften en dagbladen. Daarnaast was ze ook tentoonstellingsmaker en coördinator voor verschillende instellingen in binnen- en buitenland, en was enkele jaren adviseur van de Vlaamse overheid voor kunst in de publieke ruimte.
In 2007 werd het non-profit centrum 'LLS 387. Ruimte voor actuele Kunst' te Antwerpen opgericht, waarvan Ulrike Lindmayr initiatiefnemer was en waarover ze de artistieke leiding heeft.
LLS 387 profileert zich als een kleinschalige tentoonstellingsplek aan de periferie, waar de structurele en inhoudelijke uniformisering van de kunstwereld ter discussie wordt gesteld en de inbreng van de kunstenaar een centrale rol speelt. Naast solopresentaties programmeert LLS 387 eveneens omvangrijke thematentoonstellingen, die door hun onconventionele aanpak een unieke bijdrage leveren aan het discours binnen de hedendaagse kunst.