zoek

Open oproep - kunst in opdracht voor nieuwbouw CAW De Kempen

19/09/2014

Deadline 1 december 2014

CAW De Kempen heeft als doelstelling het welzijn van inwoners van het arrondissement Antwerpen afdeling Turnhout te versterken, met een bijzondere aandacht voor kwetsbare bevolkingsgroepen.
Voor het nieuw te bouwen inloopcentrum in Herentals wensen zij een oproep te doen naar kunstenaars voor de creatie van een kunstwerk dat daar tegen midden 2015 een plaats dient te krijgen. Het centrum dient een laagdrempelige ontmoetingsplaats te worden. Meer informatie over de activiteiten van een inloopcentrum vind je hier: www.caw.be/binnenlopen­en­thuiskomen

Voor het bouwproject krijgt CAW De Kempen onder andere subsidies van het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden). Een voorwaarde voor deze subsidiëring is dat er een kunstwerk geïntegreerd wordt in het gebouw.

CAW De Kempen wenst zijn missie en doelstellingen te herkennen in het kunstwerk (meer info hierover op www.cawdekempen.be/over­het­caw). Binnen dit kader staat de kunstenaar vrij wat betreft inhoud en vorm van zijn of haar werk.

Geïnteresseerde kunstenaars kunnen zich vóór 1 december 2014 kandidaat stellen en een voorstel indienen. Uit de ingediende voorstellen wordt door een jury één voorstel gekozen voor 1 januari 2015. De volledige oproep en plannen van de nieuwbouw kan je bekomen door contact op te nemen met Lieven Stoefs via lieven.stoefs@cawdekempen.be of 014 23 55 38.