Nieuwe publicaties veldanalyses online!

31/03/2011

Op maandag 4 april 2011 stelt BAM in de voormiddag de sectorspecifieke veldanalyses en de nieuwe publicaties beeldende en audiovisuele kunst voor in twee afzonderlijke parallelsessies op verschillende locaties in Brussel.

Frisse lucht, lange adem. Historiek, cijfers en scenario's van het beeldende kunstveld in Vlaanderen

frisseluchtlangeadem.jpgDe publicatie 'Frisse lucht, lange adem. Historiek, cijfers en scenario's van het beeldende kunstveld in Vlaanderen' bevat teksten van Valerie Verhack, Maaike Lauwaert, Karen Verschooren, Dirk De Wit en cijfermateriaal samengesteld door Sam Eggermont en Dries Moreels.

Met deze veldanalyse geeft BAM een beeld van de beleidsontwikkeling voor actuele beeldende kunst in Vlaanderen van 1830 tot 2006, met cijfermateriaal van 1982 tot 2010 (essay Valerie Verhack) en aangevuld met commentaar hoe dat beleid momenteel al dan niet is afgestemd op ontwikkelingen in het veld (tekst van Dirk De Wit).

De veldanalyse heeft ook oog voor ontwikkelingen in het veld van de beeldende kunst van vandaag en morgen: er ontstaan nieuwe kunstenaarspraktijken buiten het besloten karakter van de studio (essay Maaike Lauwaert) en kunstorganisaties worden goed vernetwerkte spelers met sterke relaties onder elkaar, met andere culturele spelers, onderwijs en soms met bedrijven, en nemen nieuwe rollen op (essay Karen Verschooren). Deze essays brengen de kansen en uitdagingen voor zowel praktijk als beleid in beeld.

Download hier de publicatie 'Frisse lucht, lange adem' (pdf)

Voorbij de vertoning - Analyse van het Vlaams audiovisueel vertoning- en distributieveld

voorbijdevertoning.jpgDe publicatie 'Voorbij de vertoning - Analyse van het Vlaams audiovisueel vertoning- en distributieveld' beschrijft de spelers in de audiovisuele vertoner- en distributiesector, hun functies, onderlinge relaties, noden en toekomstperspectieven.

De publicatie bevat essentieel materiaal in aanloop naar de opbouw van een duurzaam en toekomstgericht veld. De vertoning- en distributiesector is zowel op technologisch en infrastructureel, als ook op zakelijk en inhoudelijk vlak aan vernieuwing toe. BAM legt trends, gemeenschappelijke en vertonerspecifieke zorgen en punten van debat bloot, en tracht bouwstenen aan te reiken voor een verenigd en levensvatbaar veld voor vertoning en verdeling.

Download hier de publicatie 'Voorbij de vertoning' (pdf)

De ins & outs van het Kunstendecreet

insenouts.jpgHet artikel 'De ins & outs van het Kunstendecreet' is een gezamenlijke analyse van de vier kunstensteunpunten in samenwerking met het Agentschap Kunsten en Erfgoed. In deze bijdrage komen voor het eerst een reeks economische kerncijfers samen over de inkomsten en uitgaven van (bijna) alle organisaties die via het Kunstendecreet worden gesteund (periode 2007-2008). De auteurs onderzochten hoe de structurele subsidies zich verhouden tot de andere inkomstenbronnen van Kunstendecreetorganisaties (de markt en subsidies van andere overheden). Daarnaast bekeken ze het aandeel van tewerkstelling in de uitgaven van Kunstendecreetorganisaties en welk deel daarvan naar kunstenaars gaat.

Nieuw en verrassend is de blik op het Kunstendecreet als een economisch feit. Voor wat de verschillende inkomstenbronnen van het Kunstendecreet betreft, liggen de verhoudingen helemaal anders dan vaak beweerd wordt.

•   De kunstensubsidies van de Vlaamse Gemeenschap maken slechts 40% uit van de totale inkomsten van de Kunstendecreetorganisaties.
•   Voor elke euro Vlaamse subsidie genereren zij een halve euro aan subsidie van andere overheden en één euro uit de markt (uitkoopsommen, coproductie- bijdragen, sponsoring, horeca).

Er zijn ook sprekende cijfers over tewerkstelling:
•   van de totale uitgaven van de Kunstendecreetorganisaties gaat 40% naar tewerkstelling in dienstverband. Tellen we ook betalingen aan zelfstandigen mee, dan loopt dat op tot de helft.
•   Kortom: als de Vlaamse overheid één euro in de kunstensector investeert, dan betalen kunstenorganisaties 1,25 euro uit aan hun medewerkers. Een groot aandeel van de kunstensubsidies vloeit via sociale bijdragen onmiddellijk terug naar de schatkist.
•   Voor het jaar 2008 gaat de helft van de loonmassa voor tewerkstelling naar artistieke functies.

De resultaten tonen duidelijk aan dat de ondersteuning geen infuus is, maar een hefboom met een grote economische impact, waarbij alleen nog maar de directe impact in het vizier komt. Met de structurele middelen worden mensen betaald die op zoek gaan naar aanvullende opbrengsten, niet zelden in het buitenland of in partnerships met lokale beleidsniveaus. Dat is een belangrijk element in de actuele discussie over ondernemerschap in de kunstensector, en de nood om meer eigen opbrengsten te verzamelen. De cijfers vragen aandacht voor inspanningen die vandaag op dit vlak al gebeuren.

Download hier het artikel De ins & outs van het Kunstendecreet

Info:
Klik hier voor meer info over de presentatie van de veldanalyses op maandag 4 april 2011.