Publicatie - Reading Urban Cracks: Practices of artists and community workers

22/03/2012

urbancracks.jpg'Reading urban cracks' is het resultaat van een tweejarig interdisciplinair onderzoeksproject. Het boek vertrekt vanuit stedelijke tussenruimtes, urban cracks. Deze plekken worden begrepen als ruimtes in 'tussentijd' die gekenmerkt worden door een schijnbare leegte en waarin verschillende logica's samenkomen en botsen. De gelaagdheid van verschillende historisch gegroeide betekenissen en de kruising van conflicterende logica's op deze 'nutteloze' plekken, worden naar voor geschoven als belangrijke kenmerken waarop kunstenaars en sociaal werkers kunnen inspelen.
Het boek zoomt in twee onderzoekstrajecten in de Gentse wijk Muide-Meulestede-Afrikalaan. 'Oceaniëstraat recto/verso' is een project van Elly Van Eeghem. 'Assurance Ambiance' is een project van Rocsa, onderzocht door Riet Steel.
De auteurs bespreken vervolgens het potentieel van zowel artistieke als sociale praktijken die met de context van urban cracks werken, en aldus cruciale politieke betekenissen voortbrengen. Kunstenaars en sociaal werkers zijn beiden geëngageerd in het lezen, analyseren en vertalen van pertinente ontwikkelingen in de samenleving, hoewel de intenties en uitkomsten van hun werk sterk verschillen.

Naast het boek werd ook een online interactief platform voor de mapping van localised artistic practices gelanceerd: www.locart.be. Deze website is een aanzet tot het in kaart brengen van artistieke, sociaal-artistieke en creatieve projecten die sterk verweven zijn met een specifieke verstedelijkte context. Er kan ook bijgedragen worden aan deze digitale kaart door projecten toe te voegen of reacties en verhalen te delen.

Info:
www.studiolucderycke.be/...
www.locart.be